تخفیفات چگونه اعمال می شوند ؟

انتشار توسط هادی قربانی در 10 مرداد , 97

اعمال تخفیفات روی محصولات در وبدونی مارکت به گونه ای است که نیازی به وارد کردن کد تخفیف نیست . فروشندگان بعد از مشخص کردن تخفیف برای محصول مقدار تخفیف مشخص شده روی قیمت اصلی محصول اعمال شده و میزان مشخص شده را از قیمت محصول کم می کند.

مقالاتی از کل سایت